Watermelon (Charleston Gray) v2.5 Genome

e.g. ClCG01G024040